E-mail:

ptrg.lodz@gmail.com

Kontakt

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań.

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu

ul. Pomorska 171/173 

90-236 Łódź

KRS 0000952659

NIP 7252316427

REGON 52119116900000

Imię

Telefon

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Zgoda

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach realizacji przesłanego zgłoszenia oraz zgodnie z polityką prywatności.

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Zostań członkiem PTRG

 

Aby zostać członkiem Towarzystwa, należy wypełnić formularz.

 

Po jego wypełnieniu Zarząd skontaktuje się z zainteresowanymi i prześle szczegółowe informacje dotyczące procesu przyjęcia do Towarzystwa.

 

Członek Towarzystwa jest zobowiązany:

  • przestrzegać postanowień Statutu, wewnętrznych regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
  • brać czynny udział w realizacji celów Towarzystwa,
  • systematyczne opłacać składki członkowskie.

Jakie są zobowiązania członka PTRG?

Członkostwo zwyczajne

 

Członkiem zwyczajnym może być osoba z wykształceniem wyższym, która ukończyła studia (stacjonarne/podyplomowe) z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu, emisji głosu, logopedii, innych specjalności logopedycznych lub lekarz, fizjoterapeuta, którego specjalizacja bądź doświadczenie zawodowe związane jest z przedmiotem działalności PTRG.

 

Członkostwo nadzwyczajne

 

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, posiadająca ukończone studia wyższe na poziomie magisterskim, pracująca na rzecz osób z zaburzeniami głosu, która może być przyjęta do Towarzystwa przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków Towarzystwa, o ile zaakceptowała i jednocześnie zadeklarowała czynne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa.

 

Członkiem nadzwyczajnym może zostać także student kierunku logopedycznego, po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku studiów, przyjęty do Towarzystwa przez Zarząd Główny na podstawie pisemnej deklaracji, o ile zaakceptował i jednocześnie zadeklarował czynne uczestnictwo w realizacji celów Towarzystwa. Członkowie nadzwyczajni po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów logopedycznych nabywają prawa członków zwyczajnych.

 

 

 

Warunki członkostwa

Dostęp do najnowszej wiedzy z zakresu rehabilitacji zaburzeń głosu

Uczestnictwo w konferencjach ogólnopolskich
i międzynarodowych, seminariach naukowych

Konsultacje ze specjalistami zajmującymi się rehabilitacją zaburzeń głosu

Uczestnictwo w organizowanych szkoleniach, kursach, zjazdach, posiedzeniach naukowych

Współpraca i kontakt ze specjalistami zajmującymi się rehabilitacją zaburzeń głosu z całego świata

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Korzyści członkostwa w PTRGCzłonkostwo