PATRONATY MEDIALNE

KONSULTANCI MERYTORYCZNI I PROGRAMOWI

KOMITET ORGANIZACYJNY

 

 

dr Mateusz Szurek

prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Łódzki

prof. UŁ dr hab. Renata Marciniak-Firadza

członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Łódzki

dr Renata Gliwa-Patyńska

członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu, Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Łódzki

 

 

 

prof. dr Krzysztof Izdebski

Pacific Voice Speech Foundation, San Francisco, USA

prof. dr Manuel Pais Clemente

World Voice Consortium, Porto, Portugalia, UE

 

 

 

E-mail konferencji:

ptrg.konferencja@gmail.com

 

 

 

W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu (PTRG) mam zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w I Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu nt. Głos z perspektywy interdyscyplinarnej, która odbędzie się online, równolegle z 28TH Annual Pacific Voice Conference Poland Edition oraz 5TH World Voice Consortium Conference.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2022 r.

 

Jest to konferencja inauguracyjna Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu przy współpracy z Zakładem Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pacific Voice Speech Foundation z San Francisco i World Voice Consortium z siedzibą w Porto. Konferencja będzie poświęcona postępom w zakresie diagnozy, terapii i rehabilitacji głosu jako podstawowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej.

 

Prelegenci to wybitni naukowcy zarówno z ośrodków polskich, jak i zagranicznych.

 

Z nadzieją na spotkanie w przestrzeni online

 

Dr Mateusz Szurek

Prezes Zarządu Głównego

Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu

 

 

PATRONATY HONOROWE

Członkostwo