E-mail konferencji:

ptrg.konferencja@gmail.com

PROGRAM KONFERENCJI

 

19 listopada 2022 r. (sobota)

 

09:00–09:30 OTWARCIE KONFERENCJI

 

dr hab. prof. UŁ Irena Jaros

(Kierownik Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii, Uniwersytet Łódzki)

prof. dr Krzysztof Izdebski

(Prezes Pacific Voice Speech Foundation, San Francisco)

dr Mateusz Szurek

(Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu, Uniwersytet Łódzki)

Polskie Towarzystwo Rehabilitacji Głosu - misja i cele

 

 

 

09.30–11:30 WYKŁADY PLENARNE

Moderator: dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza

prof. Kazimierz Niemczyk

(Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Reinerwacje krtani w przypadkach porażenia fałdów głosowych

dr hab. Magdalena Majdak

(Instytut Języka Polskiego PAN)

Samoocena głosu w świetle analizy akustycznej – studia przypadków

prof. Jurek Olszewski, lek. Katarzyna Szkutnik

(Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki)

Rehabilitacja głosu u chorych po laryngektomii całkowitej – co się zmieniło?

dr hab. Grzegorz Kołodziej

(Uniwersytet Gdański)

Tyroidektomia (usunięcie tarczycy) a głos

 

11:30–11:50 DYSKUSJA

 

 

11:50–14:10 SESJA I

Moderator: dr Mateusz Szurek

dr Anna Walencik-Topiłko

(Uniwersytet Gdański)

Diagnoza i terapia głosu – ujęcie holistyczne

dr inż.Marcin Just

(DiagNova Technologies)

Nowatorskie podejście do badania fiberoskopowego fałdów głosowych szybką kamerą: technika transoralna

dr hab. Olga Jauer-Niworowska, mgr Magdalena Karney, dr Barbara Jamróz

(Uniwersytet Warszawski, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie)

Psychologiczno-motoryczna terapia pacjentki z dyzartrią i jej wpływ na jakość głosu – studium przypadku

 

dr Marcin Scech, dr Weronika Wolińska

(Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

Bezsenność a zaburzenia głosu – badania wstępne

mgr Kamil Jaros

(Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej)

Skuteczność metody NOVA-Vox w rehabilitacji głosu dzieci

mgr Adrianna Biernacka, mgr Konrad Zieliński

(Uniwersytet Warszawski)

Codzienność po laryngektomii – wnioski z badań etnograficznych

 

13:5014:10 DYSKUSJA

14:1015:00 PRZERWA

 

 

 

15:0017:30 – SESJA II (ANGLOJĘZYCZNA)

Moderator: prof. dr Krzysztof Izdebski

prof. dr Krzysztof Izdebski

(Pacific Voice Speech Foundation, San Francisco)

How to use a single case history to model comprehensive therapy?

 

dr J. Patrick Gannon

(PhD in Clinical Psychology, Private practice of clinical and performance psychology in San Francisco, California, USA)

The Performance Anxiety Toolbox

prof. Isidoro Ferrante

(Dipartimento di Fisica, Università di Pisa, Largo Pontecorvo, Italy)

Vibrato in XX century operatic singing: a survey on commercial recordings

Hanneke Bax

(Logopedist/Stemtrainer - Bestemming Bereikt Trainingen&Logopedie, Netherlands)

Perfect Posture: Myth or Reality

 

 

dr Valeryia Daldova, prof. Alena Merkulova

(The Republican Center for Research and Practice in Otolaryngology, Belarusian Medical Academy of Postgraduate Education, Belarus)

Acoustic analysis of the voice in puberty children of the Belarusian population

Lisa Popeil, MFA

7 Vocal Techniques for Voice Rehabilitation

Robert Britton

(San Francisco Conservatory of Music)

The Alexander Technique and the Vocal Rehabilitation

 

H. Steven Sims, MD, FACS

Francis L. Lederer Professor

(University of Illinois at Chicago, Department of Otolaryngology)

Singing Salvation: Caring for Gospel Singers

 

 

 

17:3017:45 DYSKUSJA

17:45-18:00 PRZERWA

 

 

18:0019:30 STUDIA PRZYPADKÓW/PANEL DYSKUSYJNY

Moderator: dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza

 

mgr Konrad Zieliński

(Uniwersytet Warszawski)

UHURA Bionics – instrumenty wzbogacające repertuar wyrazu osób z chorobami krtani co jest dostępne już dziś oraz w perspektywie na przyszłość

Wojciech Sawicki

(Life on Wheelz)

Walka o odzyskanie głosu

Wojtek Sawicki stracił głos w wyniku postępującej choroby Duchenne'a, jednak dzięki staraniom i wynalazkowi młodego inżyniera
po 15 latach odzyskał możliwość porozumiewania się

 

….

 

 

 

 

 

20 listopada 2022 r. (niedziela)

 

09:00–11:00 SESJA I

Moderator: dr Mateusz Szurek

dr hab. prof. UMK Agnieszka Hamerlińska

(Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Niepełnosprawność głosowa a osobowość nauczycieli

dr hab. prof. UŁ Renata Marciniak-Firadza

(Uniwersytet Łódzki)

Oddychanie a głos i jego prawidłowa emisja

dr Julia Laskowska

(Akademia Muzyczna w Łodzi)

Psychosomatyczne uwarunkowania stresu, oddechu i głosu

dr Barbara Sambor

(Uniwersytet Śląski)

Manualna terapia krtani w rehabilitacji głosu

dr Joanna Morawska

(Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Analiza akustyczna głosu – zastosowanie kliniczne

 

10:40–11:00 DYSKUSJA

11:00–11:20 PRZERWA

 

 

 

11:20–14:00 SESJA II

Moderator: dr Renata Gliwa-Patyńska

dr hab. prof. UW Natalia Siudzińska, dr hab. prof. UW Marzena Stępień,
dr hab. n. med. Joanna Peradzyńska, dr Beata Ciecierska-Zajdel

(Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Standaryzacja badania czasu fonacji w diagnostyce głosu i mowy - propozycja rozwiązań na podstawie badań własnych

dr hab. Olga Jauer-Niworowska, dr hab. n. med. Joanna Peradzyńska, dr Joanna Zawadka, dr Marlena Kurowska

(Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Zależność między czasem fonacji w próbach staccato a długością fazy wydechowej w próbach czytania na głos

dr hab. Anita Lorenc, prof. UW, mgr Joanna Stempień

(Uniwersytet Warszawski)

Feminizacja głosu - standard postępowania logopedycznego w przypadku transpłciowych kobiet

dr hab. Anita Lorenc, prof. UW, mgr Joanna Stempień

(Uniwersytet Warszawski)

Kwestionariusz samooceny głosu dla transpłciowych kobiet (Trans Woman Voice Questionnaire) – polska adaptacja i walidacja

mgr Hubert Krzyszkowski, mgr Barbara Orzeł, mgr Anna Guhs-Pyrek, dr n. med. Joanna Zimmer-Nowicka

(Akademia Muzyczna w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Szkoła Zdrowego Głosu)

Afirmacja głosu i komunikacji osób transpłciowych - zarys problematyki, propozycja postępowania

mgr Dominika Rossa

(Uniwersytet Gdański)

Niewypowiedziane istnieje mniej o języku i głosie w inkluzywnej narracji

 

13:40–14:00 DYSKUSJA

14:0014:30 PRZERWA

 

14:3017:30 WARSZTATY

 

Kliknij, aby poznać szczegóły dotyczące warsztatów

 

17:30–17:45 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI

 

 

Członkostwo