E-mail:

ptrg.lodz@gmail.com

W dniach 19-20 listopada 2022 r. odbyła się I Międzynarodowa Konferencja PTRG. Była to konferencja inauguracyjna Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Głosu przy współpracy z Zakładem Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Pacific Voice Speech Foundation z San Francisco i World Voice Consortium z siedzibą w Porto. Konferencję poświęcono postępom w zakresie diagnozy, terapii i rehabilitacji głosu jako podstawowego narzędzia komunikacji międzyludzkiej.

 

 

 

21 listopada 2022

Za nami I Międzynarodowa Konferencja PTRG

Członkostwo